USMLE STRATEJİ MERKEZi'nin temel gayesi ABD'de eğitim alan ve pratik yapan hekimlerimizin bilgi ve tecrübelerinin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tıp fakültelerimizde okuyan hekim adaylarımıza yönelik olarak sağlıklı bir aktarımını sağlamaktır. Bilindiği üzere bilgilerin ve tecrübelerin paylaşımında ve aktarımında , bu aktarımların kimler tarafından yapıldığı çok büyük önem taşımaktadır. Bilinmeyen bir yolda ilerleyen öğrenci arkadaşlarımız ve genç meslektaşlarımız, bilgilere ve tecrübelere en çok ihtiyaçları olduğu dönemlerde bu bilgilerin nereden geldiği ve ne derecede güvenilir olduğu konusunda yeterince eleme yapabilecek durumda olamamaktadırlar. USMER bu konuda çok yeni bir uygulamayı ve profesyonel bir girişimi benimsemiştir. USMER forumlarında  USMER Eksper Üye ve Seçkin Üye rütbeleri aşağıdaki kriterlere göre yönetim tarafından verilmektedir. 


1-"USMER Eksper Üye" olabilme şartları :

-ECFMG sertifikası sahibi olmak (USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS sınavlarının tamamını geçmiş olmak ve diploma denkliğini almış olmak)
-ABD'de herhangi bir eğitim kuruluşunda ACGME akredite bir "klinik" branşta (residency ya da fellowship) en az 6 ay tamamlamış olmak.

 6 ay süresi ABD'de ACGME eğitim programlarındaki ilk eğitim değerlendirmesinin yapıldığı nokta olduğu için sınır olarak seçilmiştir.

Yukarıdaki her iki şartı yerine getirenler Eksper Üye olmak için başvurabilirler.

 

2-"USMER Seçkin Üye" olabilme şartları :

-ECFMG sertifikalı olup da değişik sebeplerden Amerika'da ihtisasa girmemiş halen Türkiye'de bulunan hekimlerimiz 
-ECFMG sertifikalı olup da halen ABD'de Tıpta Uzmanlık sürecinde olan hekimlerimiz
-USMLE Step 1 ve Step 2 CK sınavlarının her ikisinde de 95 üzeri puan almış hekimlerimiz
-Türkiye'de öğretim üyesi pozisyonunda olan hekimlerimiz / hocalarımız 
-ABD'de de ya da dünyanın başka bir yerinde öğretim üyesi pozisyonunda olan hekimlerimiz / hocalarımız
-Sitemize çok özel katkılar yapabilecek yukarıda bahsedilmemiş özel nitelikleri ve görevleri olan kişiler / hekimler

 Yukarıdaki şartlardan yanlızca birini yerine getirenler Seçkin Üye olmak için başvurabilirler.

Eksper Üye ya da Seçkin Üye olmak için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yazarak başvuru yapabilirsiniz.