USMER, açık adıyla USMLE STRATEJi MERKEZi, Amerika Birleşik Devletleri'nde halen tıpta uzmanlık eğitimini sürdüren Türk hekimleri tarafından Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı ve Dr.Gamze Balcı Çamsarı öncülüğünde 23 Mart 2010 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington,DC kentinde kurulmuş olan gönüllü bir organizasyondur. 

USMER'in temel amacı ABD'de eğitim alan ve pratik yapan hekimlerimizin bilgi ve tecrübelerini, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki hekim adaylarına ve hekimlere aktarmak, ABD de ihtisas, doktora ya da araştırma yapmak isteyen hekim ve hekim adaylarımıza sağlıklı bilgi akışı sağlamaktır. Böylece, ABD ne bu amaçlarla gelmek isteyenlere yardım etmek ve zaman içerisinde ABD de bulunan Türk Hekimler arasında güçlü bir birliktelik oluşturmak ve "birlikten kuvvet doğar" ilkesi gereğince burada dayanışmayı ve yurttaşlık bilincimizin gerektirdiği yardımlaşmayı sağlamak ve birlikte yükselmektir. Bu şekilde yükselirken Ülkemize yararlı olabilecek ancak tek başına elde edilmesi güç donanımları birbirimize kazandırmaktır. 

USMER oluşumu bu alanda felsefe olarak bir İLK 'tir. 

USMER'ın tarihçesini okumak için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

 

 

USMER Yönetici'ye ulaşmak için : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

USMER Facebook Sayfası : http://www.facebook.com/UsmleStratejiMerkezi