USMER KURUMSAL MiSYONU

 

 

USMLE Strateji Merkezi, Türkiye’de tıp fakültesi okumuş ve ABD’de tıpta uzmanlık eğitimi yapan (asistanlık veya yandal) Türk Hekimlerinin öncülüğünde kurulmuş kar amacı taşımayan (Not-For-Profit) gönüllü ve bağımsız bir organizasyondur.

1-USMER Temel Misyonu, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği hekimlerin yurt dışındaki edinimlerinden ve deneyimlerinden faydalanmak , bunların Türkiye’deki sağlık topluluğuna  doğru ve yurtsever hedefler doğrultusunda aktarılmasını sağlamaktır.

2-USMER, yurtdışındaki Türk hekimlerinin deneyimlerini ve birikimlerini, yurtiçindeki asistanlık eğitiminin standartlarının yükseltilmesi yönünde kullanmayı amaçlar.

3-USMER, yurtdışında ihtisas yapan Türk hekimlerinin , Türkiye’deki meslektaşları ile  iki taraflı destekleyici bir bağlılık içine girmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

4-USMER, Türkiye Cumhuriyeti sağlık kurumlarında en iyi şekilde verilmeye çalışılan tıpta uzmanlık eğitimine, ABD sistemini ya da diğer sistemleri daha iyi bir alternatif olarak sunmayı amaçlamaz, bu alternatifin Türk mezunlarına doğru anlatılmasını amaçlar.

5-USMER Kurumu yayın yaptığı konularda referans bir kurum olmayı amaçlar, referanslarını nitelikli bilgi verebilecek kurumca onaylanmış kişilerin gözlemlerine ya da rakamsal veriler verebilecek resmi kurumların yayınlarına dayandırmayı amaçlar.

6-USMER’in resmi yayın dili Türkçedir, yayınlarında Türkçe’nin korunmasını ve yayın içeriğinin Türkçeleştirilmesini amaçlar