Topic-icon Kombine asistanlik programlari, mezuniyet sonrasi bize nasil bir kariyer yolu sunar?

12 years 10 months ago - 12 years 10 months ago #1 by umc
Ne güzel soru. Hiç sorulmamıştı, çok teşekkürler. Bu yol, Türkiye'de olmasa bile, ABD'deki ihtisas yolunda çok önemli bir alternatiftir.

Bahsedilen programlara ABD'de "double track", çift yol ihtisasları denir. Bu ihtisas programları, her iki ayrı dal asistanlık programlarından toplamda daha uzun süren ama her ikisini ayrı ayrı yapmaktan da kısa süren programlardır. Örneğin, dahiliye 3 yıl, nöroloji 4 yıl sürecekken ve ayrı ayrı yapacak kişiye toplamda 7 yıla mal olacakken, bu branşların beraber verildiği "double-track" programa giren bir aday için bu ihtisas toplam 5 yıl sürer. Bu kısaltmanın önemli bir sebebi, ilk yıl yapılan intörn yılının her ıkı uzmanlığa birden sayılması, diğer önemli "yıl" karı ise her iki branşın "elektif" rotasyonlarının kombine edilmesinden ya da "kesilip atılmasından" kaynaklanır. Bunun bir diğer örneği, erişkin ve çocuk psikiyatrisi programlarının kombine edilerek toplam 5 yılda her iki ihtisasın birden verilmesidir.

Kariyer açısından bu programları bitiren kişiler her iki uzmanlık branşının "board" sınavına "girebilir" ünvanı alırlar. (board eligible for both specialties). Daha kısa sürede ama daha yoğun bir eğitimle bitirilebilen, ama öte yandan her iki branşın da uzmanlık "board" sınavına girebilir hakkı alınabilen bu "double track" yollar uzun vadede araştırma kariyeri düşünen hekimler için daha caziptir. Bu alanlar sonunda her iki alanda pratik yapabilecek uzman hekimler, genel ortalamaya bakıldığında çok nadir olarak her iki uzmanlığı birden uygulamaktadırlar, çok büyük oranda bunlardan birini seçerek o uzmanlığın pratiğini yapmaktadırlar.

En genel anlamıyla, şunu söylemek yerinde olacaktır. Bu iki uzmanlık programlarını düşünen adaylar bilmelidirler ki bunların ikisinin birden aynı anda klinik pratiğini yapmaları çok zayıf bir olasılıktır, dahası, ABD'deki sağlık sistemi buna pek müsait görünmemektedir. O bağlamda her iki uzmanlığı almanın klinik ve maddi açıdan çok bir getirisi olacağını söylemek zordur. Ancak, her iki uzmanlığı birden yapan hekimin ,çok önemli bir klinik ve araştırma vizyonu geliştirebileceği olasılığı önemlidir ve bu vizyonun ve nosyonun, araştırma / akademik kariyer ile birleştirildiğinde çok önemli edinimlerin kazanılmasına giden yolu açabileceği düşünülmelidir.

Türkiye açısından düşünüldüğünde, denklik alınmasının çok büyük ölçüde sene sayısına bağlı olduğu mevcut durumda bu iki uzmanlığın birden sene sayısı az olması nedeniyle, denkliğinin alınması çok zor görünmektedir, en iyi ihtimalle bunlardan sadece bir tanesinin denkliğinin alınabileceği öngörülebilir.


kerim wrote: Dahiliye-Pediyatri, Psikiyatri-Noroloji, Dahiliye-Noroloji...gibi kombine asistanlik programlarindan mezuniyet sonrasi bizi nasil bir gelecek bekler?


Dr Ulaş Mehmet Çamsarı
The following user(s) said Thank You: kerim, sultans
The topic has been locked.
More
12 years 10 months ago - 12 years 10 months ago #2 by kerim
Dahiliye-Pediyatri, Psikiyatri-Noroloji, Dahiliye-Noroloji...gibi kombine asistanlik programlarindan mezuniyet sonrasi bizi nasil bir gelecek bekler?

Dr.Kerim Karaoğlu
The topic has been locked.
More
Time to create page: 0.188 seconds