Topic-icon Doktora sonrası araştırma bursu (research fellowship) - Fulbright

12 years 5 months ago - 12 years 5 months ago #1 by umc
Doktora Sonrası Araştırma Bursu


2012-2013 DERS YILI BURSLARI

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca, 2012-2013 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere araştırma bursu sağlanacaktır.

Bu burs ile ilgili powerpoint sunumumuzun slaytlarını görmek için tıklayınız.

BAŞVURACAKLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türk vatandaşı olmak. (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramazlar)

2. Başvuru tarihinde en az üç yıllık doktor olmak.

3. Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya ve diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek.

4. Bir proje tasarlamış olmak. (Projenin Fulbright Araştırma Bursları ile desteklenebilmesi için; Türkiye'ye katkıda bulunacak akademik bir çalışma olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun ortamın ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunun belirlenmesi gereklidir.)

5. Sağlıklı olmak. (Sağlık raporu seçim aşamasında gerekli değildir)


Fulbright Araştırma Bursları için her alandan başvuru kabul edilmektedir. Yalnız; tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik ve psikoloji dallarında klinik araştırma niteliğindeki projelerin desteklenmesi mümkün olamamaktadır.

Tıp doktorları uzmanlıklarını bitirdikten 3 yıl sonra başvurabilirler. Doktoralarını ABD’de yapmış olanların bursa başvurabilmeleri için Türkiye'ye kesin dönüş tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması şarttır.

Ayrıca; öğrenim, araştırma ve inceleme amacıyla ABD’de 6 ay veya daha fazla süreyle kalanların, burslara başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar en az üç yıl geçmiş olması gereklidir. Ancak; daha önce Fulbright Araştırma Burslarından yararlanmış olanlar son başvuru tarihine kadar en az beş yıl geçmeden tekrar başvuramazlar.


BAŞVURU ŞEKLİ:

Son başvuru tarihi
30 Eylül 2011 Cuma


Başvurunun işleme konulabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin uzatılmış olan son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2011 Cuma günü akşamına kadar Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara ofisine ulaştırılması gereklidir.

Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonu’na gönderilen evraklar hiçbir durumda geri verilmez.

1. Başvuru formu:

Başvuru formu online olarak doldurulacaktır. Bunun için adayın geçerli bir e-posta adresinin olması yeterlidir. Online başvuruda adayın sisteme ilk girişinde, apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/ internet sitesine giderek, bu sayfada göreceği “Create an Account” seçeneğinden bağlanacağı sayfada e-posta adresiyle, kendisini sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Aday sisteme kaydını yaptıktan sonra, yukarıdaki siteye e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapabilir. Bu sistemde aday “Submit Application” seçeneği ile başvurusunu resmi olarak sisteme yükleyinceye kadar istediği zamanda, istediği kadar giriş ve başvurusunda gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapma olanağına sahiptir. Online başvuruların işleme konulabilmesi için başvuruların sisteme son yüklenme tarihi 30 Eylül 2011’dir. Bu tarihten sonra sisteme girilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru formunun doldurulması ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Online Başvuru Formunda bilgi girişi yapılması gereken başlıklar aşağıda sayfa numarasına göre verilmiştir:

a) Araştırma Projesi (Research) - 5. sayfa

Başvuruda bulunan kişiler, araştırma projelerini çok ayrıntılı olarak açıklayacaklar ve bu araştırma konusunda şimdiye kadar neler yaptıklarını, çalışmanın aşamalarını, hangi aşamada neler yapacaklarını ve bu araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nde ne şekilde yürüteceklerini belirteceklerdir.


Başvuru formunun içerisinde detaylı olarak anlatılmış olan araştırma projesi AYRICA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine de Word Document formatında gönderilecektir. Bu kopya, isimsiz olarak değerlendirilmek üzere proje hakemlerine gönderileceğinden, dokümanda isim ve diğer kişisel bilgilerin kesinlikle yer almaması gerekmektedir. Araştırma projesi özetinin başvuru formundaki Research kısmına yazılması gereklidir.

b) Özgeçmiş (CV) - 6. sayfa
c) Davet Mektubu (Letter of Invitation) - 7. sayfa
d) Bibliografya (Bibliography) - 8. sayfa


Onlilne başvuru formunda bulunan aşağıdaki belgeler, başvuru aşamasında istenmemektedir. Bunlar seçim aşamasından sonra gerekli olacaktır.

İngilizce Yeterlilik Belgesi (English Language Proficiency) - 9. sayfa (Gerekli görülürse istenecektir.)
Finansal Destek (Financial Support) - 10. sayfa (Gerekli görülürse istenecektir.)
Vize (J-1 or J-2 visa) - 11 .sayfa
Pasaport (Passport) - 12. sayfa


Online başvuruda teknik sorunlarla karşılaşanlar ya da soruları olanlar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta yollayarak yardım alabilirler.

Online olarak doldurmuş olduğunuz başvuru formunun, formu ‘submit’ ettikten sonra, bir adet çıktısını diğer evraklarınızla birlikte Komisyonumuza iletmeniz gerekir.

UYARI: Evraklarınızı sisteme yükleyemiyorsanız, bunları da diğer belgeleriniz ile birlikte, Komisyonumuza yollayacağınız başvuru paketinize ekleyebilirsiniz.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Başvuranlar nüfus kağıtlarının önlü – arkalı fotokopisini yukarıdaki belgelerle birlikte verirler. Eğer nüfus kağıdında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.

3. Kurumdan İzin Belgesi: Başvuran kişiler görev yaptıkları kuruluşlardan veya üniversiteden alacakları, bursa seçildikleri takdirde kendilerine gerekli izinin verileceğini belirten resmi bir belgeyi Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştıracaklardır. Bu belge başvuranın göreve başladığı tarihi ve son üç yıl içinde altı ay veya daha fazla yurt dışında bulunmadığını da belirtmelidir.

4. Referans Mektupları (Üç adet) Referans mektupları iki şekilde sunulabilir:
i) Elektronik Referans Mektubu: Online başvuru sistemi aracılığıyla internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektup.
ii) Elden Alınan Referans Mektubu: Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamaz. E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir
NOT: Referans mektuplarının bazılarının elden, bazılarının elektronik olarak teslim edilmesinde sakınca yoktur.

ARAŞTIRMA BURSUNUN ÖZELLİKLERİ:


Fulbright Araştırma Bursları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geçim ve araştırma masrafları ile gidiş-dönüş yol parasını karşılamaktadır.

Araştırma Burslarına seçilen kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırma faaliyetlerine, başvuru tarihinden bir yıl sonra başlarlar. Araştırmanın ders yılı içinde yapılması zorunludur. Yaz aylarında yapılmak istenen veya üç aydan daha kısa süreli olan araştırma projeleri desteklenmez.

Fulbright Araştırma Bursları, verildikleri ders yılı için geçerlidir. Bursların başka bir ders yılına ertelenmesi mümkün değildir.

Fulbright Araştırma Burslarının süresi en fazla 6 aydır. Bu sürenin sonunda burs alan kişilerin Türkiye'deki görevlerine dönmeleri istenir.

Araştırma Bursları karşılıksızdır. Yalnız, bu araştırma sonucunda yayınlanacak basılı eserlerin birer kopyasının Fulbright Eğitim Komisyonu’na verilmesi ve yayınların Fulbright Araştırma Bursu sonucunda hazırlandığının belirtilmesi araştırmacıdan beklenir.


SEÇİM ŞEKLİ: Fulbright Araştırma Burslarına katılacak adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşulları uymayan ve eksik olan evrak işleme konulmaz. Başvuru formunun ve diğer evrakın son başvuru tarihine kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2. İşleme konulan başvuru evrakı Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanlarca yapılabilirlik, amaca uygunluk ve araştırma projesinin bursa başvuran kişilerin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Değerlendirme sonrası her başvuru evrakı için ayrıntılı rapor hazırlattırılır.

3. İşleme konulan araştırma projelerinin her biri Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından değerlendirilir. Uzmanlara, araştırma projelerinden başka hiçbir evrak verilmez. Bu bakımdan, araştırma projelerini değerlendiren uzmanlar, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Değerlendirme sadece başvuruda bulunan kişilerin hazırlayıp Komisyona gönderdiği araştırma projesinde belirtilen bilgiye dayanılarak yapılır. Uzmanlar her araştırma projesi için, aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Değerlendirme Raporu hazırlarlar.

a. Projenin akademik değeri.

b. Bu alanda Türkiye'de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar.

c. Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı.

d. Proje planının detayları.

e. Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar.


4. Başvuru evrakları ve Değerlendirme Raporları Fulbright Eğitim Komisyonu Seçme Komitesi tarafından incelenir ve Araştırma Burslarına tavsiye edilecek adaylar belirlenir.

5. Kesin seçim, Aralık ayı içerisinde, Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Asil adaylar ve yedek adaylar öncelik sırasına göre seçilir. Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulunca onaylanan asil ve yedek aday listesinin değişmesi veya herhangi bir dosyanın yeniden incelenmesi hiçbir durumda mümkün değildir.

Başvuranlara, seçim sonucu Aralık 2011 sonunda bildirilir ve projeleri desteklenecek adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilirler. Katılımın zorunlu olduğu söz konusu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve bursluların Amerika’ya gönderilecek başvuru belgelerini ne şekilde hazırlayacakları anlatılır. Başvurular, araştırmacıların Amerika’da uygun kurumlara yerleştirilmeleri için çoğaltılarak çeşitli üniversitelere gönderileceğinden, belli standartlara uyularak yeniden titizlikle hazırlanacaktır.

PASAPORT ve VİZE İŞLEMLERİ: Fulbright Araştırma Burslarına seçilen kişilerin en az iki yıllık pasaport almaları zorunluluğu vardır. Fulbright Araştırma Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek kişilerin J Vizesi (Exchange Visitor Visa) almaları gereklidir. Bursluların J vizesi alabilmeleri için üniversitelere yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra Komisyonumuz tarafından hazırlanarak kendilerine verilen DS-2019 formu ile Konsolosluğa şahsen başvurmaları gereklidir. Bursun bitiminde ABD J Vizesi kuralı gereği, Türkiye'ye dönme zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursiyerler iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler. Fulbright Araştırma Burslarına seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden kendileri sorumludurlar. Pasaport ve vize alamayan kişilerin Fulbright Araştırma Bursları iptal edilir ve bursları iptal edilenler hiçbir hak talep edemezler.

ONLINE BAŞVURU FORMU:

apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/

FULBRIGHT EĞİTİM KOMİSYONU
ANKARA MERKEZ
Şehit Ersan Caddesi 28-4
Çankaya 06680 ANKARA
Tel: (312) 427 1360 - 428 4824
Faks: (312) 468 1560
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FULBRIGHT EĞİTİM KOMİSYONU
İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU
Gümüşsuyu, Dumen Sok. 3-11
Taksim 34437 ISTANBUL
Tel: (212) 244 1105
Faks: (212) 249 7581
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.fulbright.org.tr/tr/turk/doktora-sonrasi-arastirma

Dr Ulaş Mehmet Çamsarı
The following user(s) said Thank You: TANER OZDEMIR, sultans

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • umc
  • umc's Avatar Topic Author
  • Offline
  • eksper üye
  • eksper üye
  • in musica veritas
More
Time to create page: 0.242 seconds